A múzeum 1977-ben megalakult néprajzi osztálya a Magyarországon élő szlovákok és románok országos gyűjtőkörű bázismúzeuma. A néprajzi gyűjtemény 10433 egyedi tárgyat számlál. Anyagának meghatározó, mintegy kétharmadnyi része a szlovákok hagyományos kultúráját reprezentálja. A bázismúzeumi feladatkörrel a román tárgyi emlékanyag gyűjtése is hangsúlyosság vált; a hetvenes évek elején megkezdett gyűjtés eredményeképpen 2332 román egyedi tárgyat őrzünk. Ugyanez időtől - ha mérsékeltebben is - fellendült a magyar és a szerb anyag gyűjtése: együttesen mintegy 1300 tárgy képviseli e népcsoportokat. A német tárgyak száma félezer körülire tehető. Kiemelkedő értéket képviselnek a tótkomlósi és békéscsabai evangélikus szlovákok, a zsadányi református magyarok, a kétegyházi görögkeleti románok szobabelsői, valamint a szerbek és románok vászonra és üvegre festett, XVIII-XIX. századi ikonjai. Számottevő a népi kerámia gyűjteménybeli képviselete: Erdély, az Alföld két nagy fazekasgóca (Hódmezővásárhely és Mezőtúr) fazekastermékei, továbbá a vásárhelyiek nyomdokain járó Tótkomlós készítményei emelendők ki.
       A békéscsabai múzeum gyűjteményének megalapozása az 1900-as évek elejére tekint vissza Az első fontosabb néprajzi gyarapodásra 1903-ban került sor. A csabai házi szövőipar termékeinek 30 darabból álló válogatása Bartóky Lászlóné és Maros György nevéhez fűződik. E tárgyak szépsége és értéke a Nemzeti Múzeum akkori munkatársait is csabai szőttesek meg-vásárlására késztették.
       A hetvenes években, 1973-1978 között, a gyűjtemény magyar anyagának gazdagítására Beck Zoltán tett jelentős erőfeszítéseket. 1975-től több sikeres recepciós tábort szervezett az egykor Dél-Biharhoz tartozott magyar népességű települések szellemi hagyományainak és tárgyi emlékanyagának az összegyűjtésére. Számottevő magyar anyag megszerzése fűződik Gulyás Éva 1971-1972. évi és L. Sinkó Rozália 1982-1983 között végzett gyűjtéseihez is. Lami Eszter és Ando György nevéhez a megyei szlovákság kutatásához tartozó 1977. évi és 1989-től folyamatos tárgyi gyűjtés kapcsolódik. Grin Igor 1971 óta végzett, a románok és a szerbek tárgyi emlék-anyagával foglalkozó gyűjtésével és Csobai Lászlóné román történeti anyaggyűjtése (8944 beleltározott tétel) által a néprajzi-történeti gyűjtemény hívebben tükrözi a megye etnikai arányait. A gyűjteményfejlesztési munkában a hetvenes évek elejétől tapasztalható súlyponteltolódás eredményeképpen valamennyi nemzetiség gyűjteménybeli képviselete megvalósult, s az évtized végére megszületett az első, Békés megye összes etnikai csoportját bemutató állandó történeti-néprajzi kiállítás.